Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

1. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 13.01.2009  jako řádné
číslo usnesení 1/6/2009
 
Předkladatel: Herold Lukáš, zástupce starosty

Doprodej b. j. 903/12, k. ú. Hlubočepy oprávněnému nájemci bytu

Prodej bytové jednotky na základě akceptace poslední nabídky oprávněnému nájemci bytu
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. s prodejem b. j. 903/12 včetně podílu o velikosti 712/22493 na společných částech domu č. p. 903 Lohniského, pozemcích 1040/25, (zastavěná plocha) a 1040/26 (související plocha), vše k. ú. Hlubočepy, oprávněnému nájemci bytu Janě Frankové , dle zákona č. 72/1994 Sb. a Statutu...za cenu 763.122,- Kč bez splátek a bez slev za podmínky podpisu kupní smlouvy do 60 dní od doručení výzvy k podpisu
II.
Ukládá
1. Heroldovi Lukáši, Bc. , předsedovi Kontrolního výboru ZMČ P5
1.1. předložit návrh na prodej b.j. 903/12, k.ú. Hlubočepy oprávněnému nájemci ke schválení ZMČ Praha 5
Termín plnění: 28.02.2009
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout