Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

1. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 13.01.2009  jako řádné
číslo usnesení 1/13/2009
 
Předkladatel: Herold Lukáš, zástupce starosty

Č. p. 314, Arbesovo nám. č. o. 10, se zastav. pozemkem parc. č. 93, k. ú. Smíchov - záměr prodeje b. j. 314/2

Záměr prodeje b. j. 314/2(2+1) o velikosti 37,10 m2, včetně podílu o velikosti 371/13399 na společných prostorách v bytovém domě č. p. 317, Arbesovo nám. č. o.10 a zastav. pozemku, k. ú. Smíchov oprávněným nájemcům Kamile a Pavlu Tejkalovým dle Statutu
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. se záměrem prodeje bytové jednotky 314/2 (2+1) o velikosti 37,10 m2 v bytovém domě č. p. 314, Arbesovo nám. č. o. 10 s podílem ve výši 371/13399 na příslušenství a zastav. pozemku parc. č. 93, k. ú. Smíchov dle Statutu oprávněným nájemcům Kamile a Pavlu Tejkalovým za cenu 573.800,-- Kč bez splátek a slev
II.
Ukládá
1. Heroldovi Lukáši, Bc. , předsedovi Kontrolního výboru ZMČ P5
1.1. předložit ZMČ ke schválení prodej bytu č. 314/2, Arbesovo nám. č.o. 10 oprávněným nájemcům Kamile a Pavlu Tejkalovým
Termín plnění: 31.03.2009
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout