Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

1. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 13.01.2009  jako řádné
číslo usnesení 1/12/2009
 
Předkladatel: Herold Lukáš, zástupce starosty

Č. p. 1141, Kováků č. o. 11, se zastav. pozemkem parc. č. 2852, k. ú. Smíchov - záměr prodeje b. j. 1141/9

Záměr prodeje b. j. 1141/9(1+1) o velikosti 52,2 m2, včetně podílu o velikosti 522/12082 na společných prostorách v bytovém domě č. p. 1141, Kováků č. o.11 a zastav. pozemku, k. ú. Smíchov oprávněnému nájemci Jiřímu Waňkovi dle Statutu
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. se záměrem prodeje bytové jednotky 1141/9 (1+1) o velikosti 52,2 m2 v bytovém domě č. p. 1141, Kováků č. o. 11 s podílem ve výši 522/12082 na příslušenství a zastav. pozemku parc. č. 2852, k. ú. Smíchov dle Statutu oprávněnému nájemci Jiřímu Waňkovi za cenu 892.600,-- Kč bez splátek a slev
II.
Ukládá
1. Heroldovi Lukáši, Bc. , předsedovi Kontrolního výboru ZMČ P5
1.1. předložit ZMČ ke schválení prodej bytu č. 1141/9, Kováků č.o. 11 oprávněnému nájemci Jiřímu Waňkovi
Termín plnění: 31.03.2009
			Poměr hlasování: 8/0/1
Bc. J. Smetana se při hlasování zdržel		


					
Vytisknout