Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

38. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 19.11.2008  jako řádné
číslo usnesení 38/1255/2008
 
Předkladatel: Tuček Michal, člen rady

Prodloužení spolupráce s Denisou Kuncovou, pracovnicí zajišťující provoz galerie Portheimka, uzavřením dohody o pracovní činnosti

Radě MČ Praha 5 je předkládán návrh na prodloužení spolupráce s Denisou Kuncovou, pracovnicí zajišťující provoz galerie Portheimka, uzavřením dohody o pracovní činnosti
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. prodloužení spolupráce s Denisou Kuncovou, pracovnicí zajišťující provoz galerie Portheimka
2. sepsání DPČ s Denisou Kuncovou od 5. 11. 2008 do 31. 12. 2008 a sjednanou výši odměny 150,- Kč/hod., 72 hodin/měs., tj. celkem 21. 600,- Kč za 2 měsíce
3. převod finančních prostředků ve výši 21 600,- Kč z podkap. 0604 - kultura, § 3317, pol. 5175 - pohoštění na podkap. 0620, § 3317, pol. 5021 - ostatní osobní výdaje
II.
Ukládá
1. Gorčíkovi Jiřímu, JUDr.
1.1. ve spolupráci s vedoucí OŠK sepsat DPČ s Denisou Kuncovou
od 5. 11. 2008 do 31. 12. 2008
Termín plnění: 20.11.2008
2. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
2.1. provést rozpočtové opatření dle bodu I. 3.
Termín plnění: 28.11.2008
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout