Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

38. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 19.11.2008  jako řádné
číslo usnesení 38/1252/2008
 
Předkladatel: Tuček Michal, člen rady

Vyhlášení výběrového řízení v oblasti kultury na udělení grantů pro vlastníky nemovitých kulturních památek na podporu zachování a obnovy památek na rok 2009

Radě MČ Praha 5 je předkládán k odsouhlasení návrh na vyhlášení výběrového řízení v oblasti kultury na udělení grantů pro vlastníky nemovitých kulturních památek na podporu zachování a obnovy památek na rok 2009 a návrh formuláře žádosti o grant. Finanční částka na obnovu kulturních památek je obsažena v návrhu rozpočtu kap. 06 kultura na rok 2009
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. s vyhlášením výběrového řízení v oblasti kultury na udělení grantů pro vlastníky nemovitých kulturních památek na podporu zachování a obnovy památek na rok 2009
2. s návrhem formuláře žádosti o grant (fyzická i právnická osoba) pro vlastníky nemovitých kulturních památek na podporu zachování a obnovy památek na rok 2009
II.
Ukládá
1. Tučkovi Michalu, členu zastupitelstva
1.1. zajistit předložení tohoto materiálu Zastupitelstvu MČ Praha 5
Termín plnění: 18.12.2008
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout