Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

38. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 19.11.2008  jako řádné
číslo usnesení 38/1249/2008
 
Předkladatel: Matoušek Jan, Ing., uvolněný předseda Bytového výboru

Bytové záležitosti projednané na zasedání bytového výboru ZMČ

Předkládám k projednání jednotlivé bytové záležitosti projednané na zasedání bytového výboru ZMČ
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. zařazení Nataši Gožové, Kmochova 2148/12, Praha 5 do seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu s bodovým ohodnocením 0 až 3 body
2. vyřazení Mgr. Hiny Binarové, Kloboučnická 1628/9, Praha 5 ze seznamu "Naléhavé případy - učitelé"
3. žádost Milady Škvárové, El. Peškové 1095/5, Praha 5 o udělení výjimky z pravidel pro pronájem obecního bytu
4. žádosti následujících nájemců bytů o prodloužení nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou:
Radomíra Balšánová, Ostrovského 1722/14, Praha 5 - do 31.10.2009
Martina Rakovská, Plzeňská 445/215, Praha 5 - do 31.1.2010
Marie Švecová, Grafická 865/46, Praha 5 - do 31.12.2009
Jiřina Hojerová, Plzeňská 445/213, Praha 5 - do 30.9.2009
Ilona Rannová, Na Valentince 451/5, Praha 5 - do 31.12.2009
5. ponechání žádosti Vlastimila Veselého, Lohniského 856/2, Praha 5 v evidenci OSB bez příslibu termínu řešení
6. přidělení bytu 1+1 v Domě s pečovatelskou službou na adrese Zubatého 330/10, Praha 5 Martě Dudášové, dosud bytem Jinonická 3, Praha 5
7. žádost Petra Pajera, Ke Koulce 462/13, Praha 5 o odpuštění hrazení kauce při uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku budovanou formou půdní vestavby na uvedené adrese
8. žádost Marie Makariusové, Zoubkova 2129/5, Praha 5 o proplacení plynového topidla zakoupeného do bytu majitelem domu z prostředků MČ Praha 5
9. žádost Moniky a Marka Hylebrantových, Plzeňská 948/129, Praha 5 o instalaci okenních mříží u bytu z prostředků MČ Praha 5
10. žádost MUDr. Terezy Pelichovské, Ke Kotlářce 1147/14, Praha 5 o slevu ve výši 10 % ze základního nájemného za rok 2007 z důvodu výskytu plísně v bytě
11. osazení objektů na adrese Plzeňská 947-951, Praha 5 měřiči tepla RTN
12. žádost Ondřeje Sklenáře, Plzeňská 445/215, Praha 5 o vrácení nájemného za měsíc říjen 2007 z důvodu nemožnosti obývat byt
II.
Zamítá
1. žádost Luky Niko, Plzeňská 442/209, Praha 5 o výměnu stávajících WAW v bytě za akumulační kamna z prostředků MČ Praha 5
2. opakovanou žádost Miroslava Málka, Lumiérů 455/17, Praha 5 o proplacení úhrady elektřiny za provoz přímotopů v bytě z prostředků MČ Praha 5
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout