38. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 19.11.2008  jako řádné
číslo usnesení 38/1250/2008
 
Předkladatel: Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D., zástupce starosty

Vzdání se funkce ředitelky Mateřské školy, Praha 5 - Smíchov, U Železničního mostu 2629, Aleny Kučerové k 31. 12. 2008

Paní Alena Kučerová písemně oznámila OŠK ÚMČ Praha 5 vzdání se funkce ředitelky Mateřské školy, Praha 5 - Smíchov, U Železničního mostu 2629
k 31. 12. 2008
Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1. vzdání se funkce ředitelky Mateřské školy, Praha 5 - Smíchov,
U Železničního mostu 2629, Aleny Kučerové k 31. 12. 2008
II.
Ukládá
1. Drmotové Dagmar, PaedDr., pověř. ved. Odboru školství, kultury a sportu
1.1. seznámit paní Alenu Kučerovou s usnesením RMČ Praha 5
Termín plnění: 28.11.2008
			Poměr hlasování: 8/0/0