Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

38. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 19.11.2008  jako řádné
číslo usnesení 38/1251/2008
 
Předkladatel: Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D., zástupce starosty

Vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele(ky) příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, U Železničního mostu 2629

Radě MČ Praha 5 je předkládán návrh na vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele(ky) příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, U Železničního mostu 2629 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele(ky) příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, U Železničního mostu 2629
2. oznámení konkurzního řízení v souladu s § 3 vyhl. MŠMT č. 54/2005 Sb., na úřední desce a www stránkách MČ Praha 5, formou inzerátu v Učitelských novinách a na www stránkách Učitelských novin a dále bude zasláno na všechny odbory školství MČ Praha
II.
Ukládá
1. Roučková Lucii, Mgr., člence zastupitelstva
1.1. ve spolupráci s vedoucí OŠK zajistit všechny nezbytné kroky týkající se vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele(ky) příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, U Železničního mostu 2629
Termín plnění: 30.01.2009
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout