Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

38. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 19.11.2008  jako řádné
číslo usnesení 38/1248/2008
 
Předkladatel: Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D., zástupce starosty

Změna závazného ukazatele opravy a údržba v ZŠ a MŠ Barrandov

Radě MČ Praha 5 je na základě požadavku Mgr. Jana Baudise, ředitele Základní školy a mateřské školy Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615 v souladu s usnesením ZMČ Praha 5 č. 4/2/2007 ze dne 15. 2. 2007 předkládán návrh na změnu závazného ukazatele "opravy a údržba" pro rok 2008 z původních 1543 tis. Kč na 1743 tis. Kč při zachování celkové výše schváleného neinvestičního příspěvku
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. v ZŠ a MŠ Barrandov změnu závazného ukazatele "opravy a údržba" pro rok 2008 z původních 1543 tis. Kč na 1743 tis. Kč při zachování celkové výše schváleného neinvestičního příspěvku
II.
Ukládá
1. Drmotové Dagmar, PaedDr., pověř. ved. Odboru školství, kultury a sportu
1.1. informovat vedení školy
Termín plnění: 20.11.2008
			Poměr hlasování: 7/0/0
Nepřítomni při hlasování: M. Tuček
		


					
Vytisknout