Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

38. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 19.11.2008  jako řádné
číslo usnesení 38/1246/2008
 
Předkladatel: Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D., zástupce starosty

Úprava závazného ukazatele "opravy a udržování" pro rok 2008 v Mateřské škole, Praha 5 - Smíchov, Kroupova 2775

Radě MČ Praha 5 je na základě žádosti Mgr. Zuzany Legnerové, ředitelky Mateřské školy, Praha 5 - Smíchov, Kroupova 2775 předkládán návrh na změnu závazného ukazatele položky 5171 "opravy a udržování" pro rok 2008 o 8,8 tis.Kč na částku v celkové výši 178, 8 tis Kč. Mateřská škola přijala pojistné plnění za poškození plotu školní zahrady při dopravní nehodě. Mateřská škola nepožaduje navýšení neinvestičního příspěvku z rozpočtu MČ Praha 5
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. změnu závazného ukazatele položky 5171 "opravy a udržování" pro rok 2008 o 8,8 tis. Kč na částku v celkové výši 178,8 tis Kč - zapojením přijaté pojistné náhrady za poškození plotu školní zahrady do rozpočtu MŠ.
II.
Ukládá
1. Drmotové Dagmar, PaedDr., pověř. ved. Odboru školství, kultury a sportu
1.1. informovat ředitelku MŠ o povinnosti provést příslušné rozpočtové opatření dle bodu I.
Termín plnění: 21.11.2008
			Poměr hlasování: 7/0/0


Nepřítomni při hlasování: M. Tuček
		


					
Vytisknout