Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

38. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 19.11.2008  jako řádné
číslo usnesení 38/1264/2008
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

Prodloužení nájmu 20-ti parkovacích míst v garážích OC Nový Smíchov

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. prodloužení nájemní smlouvy č. 3/0/OOA/07 na 20 parkovacích míst v garážích OC Nový Smíchov o další rok tj. rok 2009 za paušální poplatek 200.000,- Kč + DPH, poplatek bude hrazen z rozpočtové kap. 0912,
§ 6171, pol. 5164 odboru správy služeb
2. uzavření dodatku k podnájemní smlouvě na 1 parkovací místo v
OC Nový Smíchov pro Hygienickou stanici hl. m. Prahy se sídlem Praha 1, Rytířská 12 za cenu 10. 500,-Kč/parkovací místo/rok + DPH v platné výši
3. uzavření dodatku k podnájemní smlouvě na 2 parkovací místa v OC Nový Smíchov pro Českou spořitelnu a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62 za cenu 10. 500,-Kč/parkovací místo/rok + DPH v platné výši
II.
Ukládá
1.
1.1. realizovat úhradu nájemného za 20 parkovacích míst v OC Nový Smíchov dle NS č. 3/0/OOA/07 na základě faktury pronajímatele
Termín plnění: 15.01.2009
2. Plichtovi Pavlu, pověř. ved. Oddělení využití nemovitostí
2.1. předložit starostovi k podpisu dodatky k podnájemním smlouvám pro Hygienickou stanici hl.m. Prahy a Českou spořitelnu a.s. na parkovací místa v OC Nový Smíchov
Termín plnění: 31.12.2008
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout