Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

38. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 19.11.2008  jako řádné
číslo usnesení 38/1256/2008
 
Předkladatel: Smetana Jan, Bc., zástupce starosty

OSM MČ Praha 5 žádá o schválení uzavírání dodatků k nájemním smlouvám (pronájem pozemků - parkovací stání, pozemky pod garážemi) se změnou splatnosti pohledávek MČ Praha 5 ze čtvrtletních plateb na roční

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. uzavření dodatků k nájemním smlouvám (parkovací stání a pozemky pod garážemi), kterými se mění platby ze čtvrtletních na roční a to vždy
k prvnímu dni šestého měsíce v roce
II.
Ukládá
1. Brabcovi Františku
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky k podpisu dodatků
Termín plnění: 31.12.2008
2. Plichtovi Pavlu, pověř. ved. Oddělení využití nemovitostí
2.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky k podpisu dodatků
Termín plnění: 31.12.2008
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout