Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

38. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 19.11.2008  jako řádné
číslo usnesení 38/1257/2008
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

NP Štefánikova 21/216, Praha 5 - Smíchov, Klub přátel starého Smíchova, žádost o ukončení nájmu dohodou a o prominutí nájemného, úroku z prodlení a smluvní pokuty

Žádost nájemce NP Štefánikova 21/216 Klubu přátel starého Smíchova na ukončení nájmu dohodou k 31.10. 2008 a o prominutí nájemného vč. úroku z prodlení a smluvní pokuty
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. nájemci NP Štefánikova 21/216, Praha 5 - Smíchov Klubu přátel starého Smíchova, IČ: 27000362:
- ukončení nájmu NP - kanceláře a spol. přísluš. o celk. ploše 66,11 m2 v 1. patře nemovitosti č. p. 216, Štefánikova 21, Praha 5 - Smíchov dohodou ke dni 31. 10. 2008
- prominutí smluvního penále za období od 1. 9. 2007 do 31. 10. 2008 ve výši 76. 891,- Kč
II.
Neschvaluje
1. nájemci NP Štefánikova 21/216, Praha 5 - Smíchov Klubu přátel starého Smíchova, IČ: 27000362:
- prominutí nájemného za NP za období od 1. 7. 2008 do 31.10. 2008 ve výši 12. 719,- Kč
- prominutí úroků z prodlení za období od 1. 9. 2007 do 31. 10. 2008 ve výši 2. 226,- Kč
III.
Ukládá
1. Plichtovi Pavlu, pověř. ved. Oddělení využití nemovitostí
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky k uzavření Dohody o skončení nájmu NP Štefánikova 21/216 s nájemcem Klub přátel starého Smíchova
Termín plnění: 20.11.2008
1.2. informovat o usn. RMČ správní firmu CENTRA, a. s.
Termín plnění: 28.11.2008
			Poměr hlasování: 6/0/2
JUDr. M. Jančík, MBA,  A. Kohout se při hlasování zdrželi		


					
Vytisknout