Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

37. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 04.11.2008  jako řádné
číslo usnesení 37/1224/2008
 
Předkladatel: Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D., zástupce starosty

Pronájem služebního bytu v Tyršově ZŠ a MŠ

Radě MČ Praha 5 je předkládán na základě žádosti Mgr. Igora Krupky, ředitele Tyršovy základní školy a mateřské školy Praha 5 - Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 návrh na pronájem služebního bytu v Tyršově ZŠ a MŠ od 10. 11. 2008 na dobu určitou do 30. 6. 2009 v souladu s Metodickým pokynem k zajištění realizace usnesení RMČ Praha 5 č. 17/1040/2002 o využití a uvolňování služebních bytů v budovách škol paní Dominice Severové
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. pronájem služebního bytu v Tyršově ZŠ a MŠ od 10. 11. 2008 na dobu určitou do 30. 6. 2009 v souladu s Metodickým pokynem k zajištění realizace usnesení RMČ Praha 5 č. 17/1040/2002 o využití a uvolňování služebních bytů v budovách škol paní Dominice Severové
II.
Ukládá
1. Drmotové Dagmar, PaedDr., pověř. ved. Odboru školství, kultury a sportu
1.1. informovat vedení školy
Termín plnění: 07.11.2008
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout