Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

37. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 04.11.2008  jako řádné
číslo usnesení 37/1227/2008
 
Předkladatel: Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D., zástupce starosty

Smlouva o nákupu a užití poukázek Sodexho ASISTENCE uzavřená mezi MČ Praha 5 a společností Sodexho Pass Česká republika a. s.

Radě MČ Praha 5 se předkládá návrh smlouvy mezi MČ Praha 5 a Sodexho Pass Česká republika a. s., o nákupu a užití poukázek Sodexho ASISTENCE pro osoby v hmotné nouzi
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. uzavření smlouvy o nákupu a užití poukázek Sodexho ASISTENCE pro osoby v hmotné nouzi na základě písemné objednávky a jejich úhradu z kap. 0500 Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, pol. 5169 Nákup ostatních služeb
II.
Ukládá
1. Koričové Janě, Mgr.
1.1. předložit starostovi k podpisu smlouvu o nákupu a užití poukázek Sodexho ASISTENCE se společností Sodexho Pass Česká republika a. s.
Termín plnění: 19.12.2008
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout