Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

37. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 04.11.2008  jako řádné
číslo usnesení 37/1218/2008
 
Předkladatel: Matoušek Jan, Ing., uvolněný předseda Bytového výboru

Bytové záležitosti projednané na zasedání bytového výboru ZMČ

Předkládám k projednání jednotlivé záležitosti projednané a uzavřené stanoviskem bytového výboru ZMČ
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. zařazení následujících žadatelů o pronájem obecního bytu do seznamu s bodovým ohodnocením 0 až 3 body:
Vasil Danov, nám. 14. října 1381/4, Praha 5
Alžběta Badžová, nám. 14. října 1381/4, Praha 5
Kristýna Rafaelová, Peškova 960, Praha 5
Jindřiška Pangrácová, Ježovská 116/11, Praha 5
2. žádost Jany Beránkové, Na Plzeňce 1235/2, Praha 5 o udělení výjimky z pravidel pro podání žádosti o pronájem obecního bytu
3. žádost Evy Moudříkové, Holečkova 780/43, Praha 5 o udělení výjimky z pravidel pro podání žádosti o pronájem obecního bytu
4. ponechání Ireny Sakajtové, Na Bělidle 64/3, Praha 5 v seznamu "Naléhavé případy ke směně bytu"
5. žádost Anny Duškové, Na Neklance 1299/30, Praha 5 o prodloužení smlouvy o poskytnutí přístřeši na uvedené adrese na dobu určitou
do 31. 12. 2008 za podmínky uzavření splátkového kalendáře ve výši 500,- Kč/měs. na dlužné nájemné
6. žádost MUDr. Daniely Karmanové, Vrchlického 479/51, Praha 5 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu na uvedené adrese na dobu určitou do 30. 6. 2009
7. žádost Veroniky Chamrádové, Vrchlického 493/41, Praha 5 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu na uvedené adrese na dobu určitou do 30. 6. 2009
8. žádost Mileny Kuldanové, Plzeňská 2076/174, Praha 5 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu na uvedené adrese na dobu určitou
do 31. 12. 2010 za podmínky hrazení smluvního nájemného
ve výši 150,- Kč/m2/měs.
9. žádost Eleny Pittlové, Plzeňská 445/215, Praha 5 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu na uvedené adrese na dobu určitou do 31. 12. 2009
10. žádost Karla Soukupa, Křížová 264/43, Praha 5 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu na uvedené adrese na dobu určitou do 30. 9. 2009 za podmínky hrazení smluvního nájemného ve výši 100,- Kč/m2/měs.
11. žádost Ondřeje Sklenáře, Plzeňská 445/215, Praha 5 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu na uvedené adrese na dobu určitou
do 2. 10. 2009 za podmínky hrazení smluvního nájemného ve výši 100,- Kč/m2/měs.
12. žádost pí Moravcové o prominutí hrazení nájemného za byt na adrese Zborovská 542/42, Praha 5 za období říjen 2007 až březen 2008 z důvodu vyřizování dědictví po zemřelé matce Boženě Koudelkové
13. žádost Antonína Platila, Matoušova 1552/18, Praha 5 o instalaci plynového etážového topení do bytu z prostředků MČ Praha 5
14. žádost Janky Moravcové, Vítězná 530/11, Praha 5 o instalaci plynového etážového topení do bytu z prostředků MČ Praha 5
15. žádost Jindřicha Hošny, Grafická 865/46, Praha 5 o instalaci topidla WAW do bytu z prostředků MČ Praha 5
16. ukončení nájemní smlouvy k bytu 0+1 v podílovém domě na adrese Radlická 2054/47, Praha 5 (podíl MČ činí 4/10) s Ing. Jiřím Křížem
17. uzavření nájemní smlouvy k bytu 1+1 v podílovém domě na adrese Radlická 2054/47, Praha 5 (podíl MČ činí 4/10) s Ing. Jiřím Křížem na dobu neurčitou
II.
Zamítá
1. žádost PhDr. Marka Merhauta, J. Plachty 57/29, Praha 5 o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu 4+1 na uvedené adrese
2. žádost Miroslava Fáry, Pod Kavalírkou 298/8, Praha 5 o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu 1+1 na uvedené adrese
3. žádost nájemníků domů nám. 14. října 159/6 a nám. 14. října 157/7, Praha 5 o slevu z nájmu bytů z důvodu provádění modernizace výtahu
4. žádost Ing. Ivana Škorpila, Zoubkova 5 o slevu z nájemného z důvodu neomítnuté dvorní fasády
					


					
Vytisknout