Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

37. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 04.11.2008  jako řádné
číslo usnesení 37/1217/2008
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

Kartouzská 6/204 - uzavření dodatku č. 11 k nájemní smlouvě uzavřené dne 19.5.2006 se společností Medifin s.r.o. s účinností od 1.10.2008

Rozšíření předmětu nájmu o nebytové prostory o celkové výměře 237,30 m2 a zvýšení ceny nájmu o 59.325,- Kč
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. uzavření dodatku č. 11 k nájemní smlouvě uzavřené dne 19.5.2006 se společností Medifin s.r.o., kterým se rozšiřuje předmět nájmu o 237,30 m2 a zvyšuje částka ročního nájemného o 59.325,- Kč s účinností od 1.10.2008
II.
Ukládá
1. Plichtovi Pavlu, pověř. ved. Oddělení využití nemovitostí
1.1. zajistit veškeré administrativní kroky k uzavření dodatku č. 11 se společností Medifin s.r.o.
Termín plnění: 14.11.2008
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout