Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

37. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 04.11.2008  jako řádné
číslo usnesení 37/1228/2008
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

Kartouzská 6/204 - žádost MUDr. Petra Sekyry, nájemce části NP o celkové výměře 26,47 m2, o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy se společností Top Dens s. r. o.

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. uzavření podnájemní smlouvy mezi MUDr. Petrem Sekyrou, nájemcem části NP umístěných v budově D objektu Zdravotnického zařízení Smíchov, Kartouzská 6/204 o celkové výměře 26,47 m2, se společností Top Dens s. r. o.
II.
Ukládá
1. Plichtovi Pavlu, pověř. ved. Oddělení využití nemovitostí
1.1. informovat MUDr. Petra Sekyru o usnesení RMČ Praha 5
Termín plnění: 14.11.2008
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout