Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

37. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 04.11.2008  jako řádné
číslo usnesení 37/1220/2008
 
Předkladatel: Matoušek Jan, Ing., uvolněný předseda Bytového výboru

Návrh na uložení smluvní pokuty 10 tis. Kč správní společnosti Centra, a. s.

Předkládám návrh na uložení smluvní pokuty za porušení povinností správce při předepisování nájemného z bytů podle dodatku č. 9 k obstaravatelské smlouvě ze dne 24. května 1993
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. uložení smluvní pokuty ve výši 10 tis. Kč společnosti Centra, a. s. se sídlem Plzeňská 3185/5b, Praha 5 za porušení povinností při předepisování nájemného z bytů pro rok 2009
II.
Ukládá
1. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
1.1. vypracovat a odeslat správní společnosti Centra, a. s. se sídlem Plzeňská 3185/5b, Praha 5 daňový doklad na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 tis. Kč
Termín plnění: 10.11.2008
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout