Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

37. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 04.11.2008  jako řádné
číslo usnesení 37/1215/2008
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

Záhorského 4/886 - dočasná úprava nájemného za pronájem objektu za období od 1.7.2008 do 30.6.2009 pro společnost Via Lucis, o.p.s., se sídlem Záhorského 4/886, Praha 5, IČ: 28385462

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. snížení nájemného za pronájem objektu Záhorského 4/886 za období od 1.7.2008 do 31.12.2008 pro společnost Via Lucis, o.p.s., se sídlem Záhorského 4/886, Praha 5, IČ: 28385462 o 75% z měsíční částky nájemného, tj. snížení o celkovou částku ve výši 137.929,50 Kč
2. odpuštění nájemného za pronájem objektu Záhorského 4/886 za období od 1.1.2009 do 30.6.2009 pro společnost Via Lucis, o.p.s., se sídlem Záhorského 4/886, Praha 5, IČ: 28385462 dle čl. V. odst. 11. smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 12.6.2008 - provádění stavebních úprav objektu
II.
Ukládá
1. Zapletalovi Vojtěchu, členu zastupitelstva
1.1. informovat společnost Via Lucis, o.p.s. o usnesení RMČ Praha 5
Termín plnění: 07.11.2008
					


					
Vytisknout