Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

37. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 04.11.2008  jako řádné
číslo usnesení 37/1232/2008
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

NP Janáčkovo nábřeží 37/479, Praha 5 - Smíchov, záměr pronájmu nebyt. prostor pro firmu CARPE DIEM BOHEMIA, s. r. o.

Záměr pronájmu nebyt. prostor (132,29 m2) Janáčkovo nábř. 37/479 pro firmu CARPE DIEM BOHEMIA, s. r. o. na zřízení Ambulance klinické logopedie
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. zveřejnění záměru pronájmu NP o velikosti 132,29 m2 v suterénu nemovitosti Janáčkovo nábřeží 37/479, Praha 5 - Smíchov pro firmu CARPE DIEM BOHEMIA, s. r. o., IČ 27192199, s těmito parametry:
- uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav s ukončením nejpozději do 31. 8. 2009
- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nájemní za nájemné ve výši
11. 000,- Kč měsíčně, s dobou trvání 10 let a s opcí na prodloužení nájmu o další 3 roky
II.
Ukládá
1. Plichtovi Pavlu, pověř. ved. Oddělení využití nemovitostí
1.1. zveřejnit záměr pronájmu NP Janáčkovo nábř. 37/479 pro CARPE DIEM BOHEMIA, s. r. o.
Termín plnění: 11.11.2008
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout