37. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 04.11.2008  jako řádné
číslo usnesení 37/1213/2008
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

Aquapark Barrandov - záměr pronájmu části objektu Aquaparku Barrandov k umístění 2 ks reklamních zařízení

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. záměr pronájmu části objektu Aquaparku Barrandov k umístění 2 ks reklamních zařízení na úřední desku MČ Praha 5
II.
Ukládá
1. Plichtovi Pavlu, pověř. ved. Oddělení využití nemovitostí
1.1. zajistit veškeré administrativní kroky ke zveřejnění záměru pronájmu části objektu Aquaparku Barrandov k umístění 2 ks reklamních zařízení na úřední desku MČ Praha 5
Termín plnění: 14.11.2008