37. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 04.11.2008  jako řádné
číslo usnesení 37/1221/2008
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

Zborovská 6, záměr prodeje id. 1/2 domu čp. 1200 s id. 1/2 zastavěného pozemku parcel. č. 247, k. ú. Smíchov

Záměr prodeje id. 1/2 domu čp. 1200 s id. 1/2 zastavěného pozemku parcel. č. 247 k. ú. Smíchov, Zborovská 6, Praha 5, spoluvlastníku
Rada městské části Praha 5
I.
Neschvaluje
1. záměr prodeje id. 1/2 domu čp. 1200 s id. 1/2 zastavěného pozemku parcel. č. 247, k. ú. Smíchov, Zborovská 6, Praha 5, spoluvlastníku Petru Hořánkovi za nabídnutou kupní
cenu 14, 500. 000,- Kč
II.
Ukládá
1. Plichtovi Pavlu, pověř. ved. Oddělení využití nemovitostí
1.1. oznámit rozhodnutí RMČ Praha 5 o záměru prodeje id. 1/2 domu čp. 1200 s id. 1/2 zastavěného pozemku parcel. č. 247, k. ú. Smíchov, Zborovská 6, Praha 5, spoluvlastníku
Termín plnění: 30.11.2008
			Poměr hlasování: 9/0/0