Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

34. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 14.10.2008  jako řádné
číslo usnesení 34/1147/2008
 
Předkladatel: Matoušek Jan, Ing., uvolněný předseda Bytového výboru

Bytové záležitosti projednané na zasedání bytového výboru ZMČ

Předkládám k projednání jednotlivé záležitosti projednané a uzavřené stanoviskem bytového výboru ZMČ
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. zařazení následujících žadatelů o pronájem obecního bytu do seznamu s bodovým ohodnocením 0 až 3 body:
Jana Vávrová, Ostrovského 253/3, Praha 5
Petra Slavíková, Zubatého 295/5, Praha 5
Filip Křikava, U Mrázovky 1246/14, Praha 5
Radka Koubová, Na Zámyšli 502/3, Praha 5
Petr Sedláček, Voskovcova 880/1, Praha 5
2. zařazení následujících žadatelů o pronájem obecního bytu do seznamu "Naléhavé případy":
David Tomi, Plzeňská 558/24, Praha 5 - "Nal.případy - byty MHMP"
Aleš Brunner, nám. 14. října 1381/4, Praha 5 - "Nal.příp. - byty MHMP"
3. ponechání Josefa Demetera, Staropramenná 458/23, Praha 5 v seznamu "Nal.případy - byty MHMP"
4. žádost Marie a Jiřího Zemanových, Lumiérů 452/22, Praha 5 o výměnu stávajícího bytu 2+1 na uvedené adrese za uvolněný byt 2+1 na adrese Lumiérů 454/15, Praha 5
5. žádosti následujících nájemců bytů o prodloužení nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou:
Michaela Jirasová, Plzeňská 445/213, Praha 5 - do 31.10.2009
Emil Telvák, Erbenova 794/2, Praha 5 - do 31.10.2009
Zuzana Surová, Plzeňská 445/215, Praha 5 - do 31.10.2009
Miroslava Dolečková, Štefánikova 249/28, Praha 5 - do 31.12.2009
6. žádost Barbory Kottové, Ostrovského 1721/12, Praha 5 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu 1+1 na uvedené adrese na dobu určitou do 31.7.2009 za podmínky hrazení smluvního nájemného 100,- Kč/m2/měs.
7. žádost Jarmily Kovaříkové, Mahenova 164/2, Praha 5 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu 2+1 na uvedené adrese na dobu určitou do 14.10.2012 za podmínky hrazení smluvního nájemného ve výši 100,- Kč/m2/měs.
8. žádost Miroslava Holešovského, Vrchlického 479/51, Praha 5 o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu 1+1 na uvedené adrese
9. vyřazení Vlasty Hrabaňové, Na Plzeňce 1237/3, Praha 5 ze seznamu "Naléhavé případy"
10. žádost Vladimíry Klimešové a Marie Douchové, obě bytem Štefánikova 278/40, Praha 5 o slevu ve výši 10 % ze základního nájemného od doby podání žádosti do odstranění závady z důvodu zatékání do bytu okny
11. další neprodloužení nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou do 15.2.2009 k bytu 2+1 na adrese Stroupežnického 493/10, Praha 5 s Petrou a Petrem Kubovými z důvodu vlastnictví dvou jiných bytů
II.
Zamítá
1. žádost Josefa Jáchyma, Na Václavce 1202/10, Praha 5 o udělení výjimky z pravidel ze Zásad pronájmu obecních bytů
2. žádost Heleny Kašparové, Bozděchova 637/9, Praha 5 o slevu ze základního nájemného z důvodu vytopení bytu od souseda
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout