Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

34. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 14.10.2008  jako řádné
číslo usnesení 34/1157/2008
 
Předkladatel: Herold Lukáš, zástupce starosty

Prodej b. j. 857/19, k. ú. Hlubočepy novému oprávněnému nájemci bytu

Prodej b. j. včetně podílu o velikosti 318/28348 na společných částech domu-dvojbloku č. p. 857 a 858 Lamačova, pozemcích 1040/37, 1040/38 (zastavěná plocha) a pozemcích 1040/39 a 1040/206 (související plocha) novému oprávněnému nájemci bytu dle zákona č. 72/1994 Sb. a Statutu...bez splátek a bez slev
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. s prodejem b. j. 857/19 včetně podílu o velikosti 318/28348 na společných částech domu - dvojbloku č. p. 857 a 858 Lamačova, pozemcích 1040/37, 1040/38 (zastavěná plocha) a pozemcích 1040/39 a 1040/206 (související plocha), vše k. ú. Hlubočepy oprávněnému nájemci bytu dle zákona č. 72/1994 Sb. a Statutu...bez splátek a bez slev takto:
datum převzetí závazné nabídky: 12. 9. 2008
velikost bytu: 1+1, 31,80 m2
kupující: Petr Šuba
Kupní cena: 360.152,- Kč
II.
Ukládá
1. Heroldovi Lukáši, Bc. , předsedovi Kontrolního výboru ZMČ P5
1.1. předložit návrh na schválení prodeje b. j. 857/19, k. ú. Hlubočepy ke schválení ZMČ Praha 5
Termín plnění: 13.11.2008
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout