Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

34. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 14.10.2008  jako řádné
číslo usnesení 34/1154/2008
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

Žádost o souhlas s umístěním kinobusu pro distribuci a sběr žádostí "Opencard" na pěší zóně Anděl ve dnech 27. 10. - 2. 11. 2008

Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor public relations, Mariánské nám. 2, Praha 1 požádal o zábor veřejného prostranství pro kinobus "Opencard" - distribuce a sběr žádostí o elektronickou jízdenku v rámci PID na pěší zóně Anděl, a to ve dnech 27. 10. - 2. 11. 2008
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. s povolením záboru veřejného prostranství pro umístění kinobusu "Opencard" ve dnech 27. 10. - 2. 11. 2008 na pěší zóně Anděl za předpokladu, že s pronájmem veřejného prostranství bude souhlasit TSK a ODŽ ÚMČ Praha 5 následně vydá rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace
II.
Ukládá
1. Kučerovi Miroslavu, Ing., vedoucímu odboru
1.1. zajistit přítomnost pracovníka odboru při nájezdu vozidla na pěší zónu Anděl
Termín plnění: 27.10.2008
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout