Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

34. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 14.10.2008  jako řádné
číslo usnesení 34/1142/2008
 
Předkladatel: Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D., zástupce starosty

Zadání provedení veřejné zakázky malého rozsahu - výzkum problémových lokalit MČ Praha 5 a sledování patologických jevů dle zadaných lokálních preferencí

Radě MČ Praha 5 se předkládá návrh na provedení veřejné zakázky malého rozsahu - výzkum problémových lokalit MČ Praha 5 a sledování patologických jevů dle zadaných lokálních preferencí dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění
Rada městské části Praha 5
I.
Ruší
1. zadání provedení veřejné zakázky malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění firmě Mafas Security Service, s. r. o., Svornosti 852/7, Praha 5,
IČO: 27894045 za cenu 147. 360,- Kč bez DPH.
Částka bude hrazena z kap. 0500 Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, pol. 5169 Nákup ostatních služeb
II.
Ukládá
1. Roučková Lucii, Mgr., člence zastupitelstva
1.1. ve spolupráci s PhDr. M. Kudrysem dále jednat o výzkumu problémových lokalit MČ Praha 5 a sledování patologických jevů dle zadaných lokálních preferencí a navrhnout RMČ nové řešení
Termín plnění: 31.10.2008
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout