Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

34. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 14.10.2008  jako řádné
číslo usnesení 34/1143/2008
 
Předkladatel: Jančík Milan, JUDr., MBA, starosta MČ Praha 5

Úprava rozpočtu roku 2008 - sociální dávky na výplatu příspěvku na péči

Usnesením Rady HMP č.1326 ze dne 23. 9. 2008 bylo schváleno poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 23. 832 tis.Kč na výplatu příspěvku na péči podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. RMČ Praha 5 je úprava rozpočtu předkládána ke schválení na základě zmocnění, schválené ZMČ Praha 5, pod č.usn.10/2/2008 ze dne 21. 2. 2008, bod III. 3.
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. úpravu rozpočtu Městské části Praha 5 v kapitole 0500 navýšením o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 23. 832 tis.Kč na výplatu příspěvku na péči na § 4195, pol. 5410 uvedenou v příloze č.1, při současném navýšení třídy 4, položka 4116 - ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
II.
Ukládá
1. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
1.1. zabezpečit provedení rozpočtového opatření dle bodu I.1. tohoto usnesení
Termín plnění: 31.10.2008
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout