Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

34. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 14.10.2008  jako řádné
číslo usnesení 34/1149/2008
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

Návrh na úpravu Dohody o provedení změny stavby, úpravy Smlouvy o nájmu nebytových prostor - výše sml. pokuty a znění čl. X odst. 3

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. návrh vzoru Dohod o provedení změny stavby v NP v bytových domech a garážích uzavírané ve smyslu ustanovení § 51 zák. č. 40/1964 Sb., v platném znění
2. upravené znění odst.3 čl. X. - Stavební úpravy - k používání ve schválených vzorech nájemních smluv na pronájem nebytových prostor v bytových domech a garážích ve znění usn. č. 29/1052/2000
ze dne 18. 12. 2000
3. změnu výše smluvních pokut v uzavíraných nájemních smlouvách na pronájem nebytových prostor v bytových domech a garážích na 0,025 % z dlužné částky denně (tj. 9,125 % p. a.)
II.
Ukládá
1. Plichtovi Pavlu, pověř. ved. Oddělení využití nemovitostí
1.1. informovat o usnesení správní firmu CENTRA, a. s.
Termín plnění: 31.10.2008
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout