Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

31. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 23.09.2008  jako řádné
číslo usnesení 31/1054/2008
 
Předkladatel: Herold Lukáš, zástupce starosty

Č. p. 198 Plzeňská 49 - záměr prodeje půdní bytové jednotky č. 198/07 včetně příslušenství oprávněnému nájemci

Záměr prodeje půdní bytové jednotky č. 198/07 včetně podílu o velikosti 1375/10168 na spol. částech domu č. p. 198 a pozemku parc. č. 1348 (zastavěná plocha a nádvoří), vše k. ú. Košíře, Praha 5, oprávněnému nájemci a stavebníkovi Radku Novotnému
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. záměr prodeje půdní bytové jednotky č. 198/07 včetně podílu o velikosti 1375/10168 na spol. částech domu č. p. 198 a pozemku parc. č. 1348 (zastavěná plocha a nádvoří), vše k. ú. Košíře, Praha 5 oprávněnému nájemci a stavebníkovi Radkovi Novotnému dle Statutu... a zákona
č. 72/1994 Sb. bez splátek a slev za cenu 1, 934. 520,- Kč
II.
Souhlasí
1. s dohodou o narovnání, týkající se vypořádání vložených prostředků oprávněným nájemcem Radkem Novotným do výstavby půdní bytové jednotky č. 198/07 v domě č. p. 198 Plzeňská 49, k. ú. Košíře
III.
Ukládá
1. Heroldovi Lukáši, Bc. , předsedovi Kontrolního výboru ZMČ P5
1.1. prostřednictvím RK Centra a. s. předat oprávněnému nájemci nabídku
k odkoupení
Termín plnění: 15.10.2008
			Poměr hlasování: 7/0/0


Nepřítomni při hlasování: Bc. J. Smetana
		


					
Vytisknout