Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

31. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 23.09.2008  jako řádné
číslo usnesení 31/1064/2008
 
Předkladatel: Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D., zástupce starosty

Navýšení cílové kapacity Mateřské školy se speciálními třídami DUHA Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117 s platností od 1. září 2009

Radě MČ Praha 5 je předkládán návrh na navýšení cílové kapacity Mateřské školy se speciálními třídami DUHA Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117 s platností
od 1. 9. 2009 o 15 míst na 115 a provozování celkem šesti tříd
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. navýšení cílové kapacity Mateřské školy se speciálními třídami DUHA Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117 s platností od 1. 9. 2009 o 15 míst na 115 a provozování celkem šesti tříd
II.
Ukládá
1. Drmotové Dagmar, PaedDr., pověř. ved. Odboru školství, kultury a sportu
1.1. podat žádost o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení cílové kapacity Mateřské školy se speciálními třídami DUHA Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117 s platností od 1. 9. 2009 o 15 míst celkem pro 115 dětí (včetně navýšení kapacity školní jídelny na 115 hlavních jídel)
Termín plnění: 30.09.2008
1.2. předat investičnímu odboru podklady pro zajištění zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení, které bude řešit úpravy prostor MŠ se speciálními třídami DUHA Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117 pro provozování šesté třídy předškolní výchovy v souladu s vyhláškou
č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích pro prostory a provoz zařízení provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
Termín plnění: 15.10.2008
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout