Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

31. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 23.09.2008  jako řádné
číslo usnesení 31/1066/2008
 
Předkladatel: Tuček Michal, člen rady

Návrh smlouvy o dílo s Agenturou GM, s. r. o. na zajištění koncertu Orchestru města Cordóby dne 20.11. 2008

Radě MČ Praha 5 je předkládán návrh smlouvy o dílo mezi MČ Praha 5 a Agenturou GM, s. r. o., Revoluční 1082/8, Praha 1, na zajištění koncertu Orchestru města Cordóby dne 20.11. 2008 v Národním domě na Smíchově.
Financování ve výši 380 205 Kč z podkapitoly 0604 kultura
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. návrh smlouvy o dílo s Agenturou GM, s. r. o., Revoluční 1082/8, Praha 1
2. financování převodem ve výši 380,3 tis. Kč vč. DPH z rozpočtové rezervy MČ Praha 5 na podkapitolu 0604 kultura, § 3399, položka 5169 nákup ostatních služeb
II.
Souhlasí
1. se záštitou JUDr. M. Jančíka, MBA, starosty, nad koncertem Orchestru města Cordóby dne 20.11.2008
III.
Ukládá
1. Drmotové Dagmar, PaedDr., pověř. ved. Odboru školství, kultury a sportu
1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo mezi MČ Praha 5 a Agenturou GM, s. r. o., Revoluční 1082/8, Praha 1
Termín plnění: 10.10.2008
2. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
2.1. provést rozpočtové opatření dle bodu 1.2.
Termín plnění: 10.10.2008
			Poměr hlasování: 8/0/0


Nepřítomni při hlasování: 		


					
Vytisknout