Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

31. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 23.09.2008  jako řádné
číslo usnesení 31/1049/2008
 
Předkladatel: Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D., zástupce starosty

Revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 29/996/2008 ze dne 9. 9. 2008 - Návrh na poskytnutí finančního příspěvku na projekt Centra následné péče o. p. s. Drop in

Radě MČ Praha 5 se předkládá návrh na revokaci usn. č. 29/996/2008 ze dne
9. 9. 2008 - Návrh na poskytnutí finančního příspěvku na projekt Centra následné péče o. p. s. Drop in
Rada městské části Praha 5
I.
Revokuje
1. usnesení č.29/996/2008 ze dne 9. 9. 2008 bod I. 1. takto:

RMČ souhlasí
s příspěvkem na projekt "Centra následné péče" do výše 115. 000,- Kč z kap. 05 Sociální věci, § 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami, pol. 5221 Neinvestiční transfery veřejně prospěšným společnostem
II.
Ukládá
1. Koričové Janě, Mgr.
1.1. předložit starostovi k podpisu darovací smlouvu na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 115. 000,- Kč pro o. p. s. Drop in
Termín plnění: 30.09.2008
2. Roučková Lucii, Mgr., člence zastupitelstva
2.1. předložit závěrečnou zprávu včetně vyúčtování projektu
Termín plnění: 30.01.2009
			Poměr hlasování: 7/0/0


Nepřítomni při hlasování: Bc. J. Smetana
		


					
Vytisknout