Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

31. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 23.09.2008  jako řádné
číslo usnesení 31/1050/2008
 
Předkladatel: Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D., zástupce starosty

Vyhlášení výběrového řízení v oblasti školství na udělení grantů pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu na rok 2009.

Radě MČ Praha 5 je tímto materiálem předkládán návrh na vyhlášení výběrového řízení v oblasti školství na udělení grantů pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu na rok 2009. Finanční částka na jednotlivé programy je obsažena v návrhu rozpočtu 04 školství na rok 2009
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. s vyhlášením výběrového řízení v oblasti školství na udělení grantů pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu na rok 2009
2. s obecnými pravidly pro udělování neinvestičních příspěvků (grantů) Městské části Praha 5
3. s žádostí o neinvestiční příspěvek (grant) v oblasti školství pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu na rok 2009 - fyzická a právnická osoba
4. s návrhem darovací smlouvy na poskytnutí finančních prostředků - grant v oblasti školství pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu na rok 2009
II.
Ukládá
1. Roučková Lucii, Mgr., člence zastupitelstva
1.1. zajistit předložení tohoto materiálu Zastupitelstvu městské části Praha 5
Termín plnění: 13.11.2008
			Poměr hlasování: 7/0/0


Nepřítomni při hlasování: Bc. J. Smetana
		


					
Vytisknout