Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

31. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 23.09.2008  jako řádné
číslo usnesení 31/1051/2008
 
Předkladatel: Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D., zástupce starosty

Úprava závazného ukazatele "opravy a udržování" pro rok 2008 v Mateřské škole se speciálními třídami DUHA Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117

Radě MČ Praha 5 je na základě žádosti Mgr. Ludmily Maškové, ředitelky Mateřské školy se speciálními třídami DUHA Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117, předkládán návrh na změnu závazného ukazatele položky 5171 "opravy a udržování" pro rok 2008 o 118,0 tis. Kč převodem finančních prostř. z ostatních položek rozpočtu MŠ na částku v celkové výši 368,0 tis. Kč -dle tabulky v důvodové zprávě. Mateřská škola nepožaduje navýšení neinvestičního příspěvku z rozpočtu MČ Praha 5
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. změnu závazného ukazatele položky 5171 "opravy a udržování" pro rok 2008 Mateřské škole se speciálními třídami DUHA Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117 o 118,0 tis. Kč převodem finančních prostř. z ostatních položek rozpočtu MŠ na částku v celkové výši 368,0 tis. Kč - dle tabulky v důvodové zprávě
II.
Ukládá
1. Drmotové Dagmar, PaedDr., pověř. ved. Odboru školství, kultury a sportu
1.1. informovat ředitelku MŠ o povinnosti provést příslušné rozpočtové opatření dle bodu I.
Termín plnění: 30.09.2008
			Poměr hlasování: 7/0/0


Nepřítomni při hlasování: Bc. J. Smetana
		


					
Vytisknout