31. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 23.09.2008  jako řádné
číslo usnesení 31/1048/2008
 
Předkladatel: Jančík Milan, JUDr., MBA, starosta MČ Praha 5

Smlouva o poskytnutí servisu k programovému vybavení DATACENTRUM Klient - Aplikační server - SQL server

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. smlouvu o poskytnutí servisu k programovému vybavení DATACENTRUM Klient - Aplikační server - SQL server se společností DATACENTRUM systems & consulting, a. s. se sídlem Klobouková 77/1235, Praha 11 a společností PRE a. s. se sídlem Na Hroudě 1492/4, Praha 10 za cenu 20. 170,- Kč bez DPH za čtvrtletí.
Cena bude hrazena z kap. 0924, § 6171, pol. 5169 - Nákup služeb
II.
Ukládá
1.
1.1. předložit starostovi k podpisu Smlouvu o poskytnutí servisu k programovému vybavení DATACENTRUM Klient - Aplikační server - SQL server se společností DATACENTRUM systems & consulting, a. s.
a společností PRE a. s.
Termín plnění: 15.10.2008
			Poměr hlasování: 7/0/0


Nepřítomni při hlasování: Bc. J. Smetana