Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

31. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 23.09.2008  jako řádné
číslo usnesení 31/1048/2008
 
Předkladatel: Jančík Milan, JUDr., MBA, starosta MČ Praha 5

Smlouva o poskytnutí servisu k programovému vybavení DATACENTRUM Klient - Aplikační server - SQL server

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. smlouvu o poskytnutí servisu k programovému vybavení DATACENTRUM Klient - Aplikační server - SQL server se společností DATACENTRUM systems & consulting, a. s. se sídlem Klobouková 77/1235, Praha 11 a společností PRE a. s. se sídlem Na Hroudě 1492/4, Praha 10 za cenu 20. 170,- Kč bez DPH za čtvrtletí.
Cena bude hrazena z kap. 0924, § 6171, pol. 5169 - Nákup služeb
II.
Ukládá
1.
1.1. předložit starostovi k podpisu Smlouvu o poskytnutí servisu k programovému vybavení DATACENTRUM Klient - Aplikační server - SQL server se společností DATACENTRUM systems & consulting, a. s.
a společností PRE a. s.
Termín plnění: 15.10.2008
			Poměr hlasování: 7/0/0


Nepřítomni při hlasování: Bc. J. Smetana
		


					
Vytisknout