Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

27. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 19.08.2008  jako řádné
číslo usnesení 27/875/2008
 
Předkladatel: Herold Lukáš, zástupce starosty

Prodej 17 bytových jednotek jako celek dle Statutu

výběr kupujícího na prodej 17 bytů jako celek v domech privatizovaných dle Zásad..., kde oprávnění nájemci nepřijali nabídky na odkoupení
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. s prodejem b.j. 89/2, 610/22, 627/22, 631/1, 632/2, 638/19, 650/4, 654/1, 683/11, 809/17, k.ú. Hlubočepy, 328/5, 647/6, 730/5, 2001/13, 2503/17, 2095/13, 2095/17, k.ú. Smíchov včetně podílu na příslušenství (podíl na společných prostorách domu, zastavěném, případně souvisejícím pozemku) dle Statutu... takto:
kupující: fa ProRED, s.r.o., IČO 26735636, celková kupní cena 19.000.000,- Kč, bez splátek a slev, za podmínky omezení převodu bytových jednotek na třetí osobu do 30.6.2011 (předkupní právo pro MČ Praha 5), úhrady smluvní pokuty ve výši 200.000,- Kč/b.j. v případě, že nabyvatel vypoví nájemní smlouvu se současným nájemcem podle § 711a občanského zákoníku před termínem 30.6.2014
II.
Ukládá
1. Heroldovi Lukáši, Bc. , předsedovi Kontrolního výboru ZMČ P5
1.1. předložit návrh schválení prodeje 17 bytových jednotek vybranému uchazeči ZMČ Praha 5
Termín plnění: 18.09.2008
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout