Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

27. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 19.08.2008  jako řádné
číslo usnesení 27/891/2008
 
Předkladatel: Jančík Milan, JUDr., MBA, starosta MČ Praha 5

Zadání veřejné zakázky: FZŠ V Remízku 919, objekt Záhorského 887 zateplení fasády včetně výměny oken

Investiční odbor předkládá Radě městské části Praha 5 na základě plnění schváleného rozpočtu Městské části Praha 5 pro rok 2008 návrh na zadání veřejné zakázky: FZŠ V Remízku 919, objekt Záhorského 887 zateplení fasády podle § 38 - zjednodušené podlimitní řízení zák.č. 137/2006 Sb., v platném znění
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. zadání veřejné zakázky: FZŠ V Remízku 919, objekt Záhorského 887 zateplení fasády včetně výměny oken podle § 38 - zjednodušené podlimitní řízení zák.č. 137/2006 Sb., v platném znění
2. text výzvy k podání nabídky podle § 38 zák.č. 137/2006 Sb., v platném znění
3. zadávací dokumentaci v podrobnosti prováděcího projektu zpracovanou firmou MCT spol. s r.o., Pražská 16, Praha 10 v 04/2008
4. návrh seznamu firem k uplatnění výzvy:
Dynaspol, spol. s r.o., Plzeňská 27, 266 01 Beroun 2 IČ: 26476631
PROXIMA a.s., Charlese de Gaulla 3, 160 00 Praha 6 IČ: 60916478
Česká stavomontážní, s.r.o., k Botiči 6, Praha 10 IČ: 27452816
ATREA spol. s r.o., Kostelecká 1544, Brandýs nad Labem IČ: 47534451
LACHMAN STYL s.r.o., Plumlovská 44, Prostějov IČ: 25301888
5. návrh textu smluvních podmínek
II.
Jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek a pro hodnocení a posuzování nabídek ve složení:
členové: JUDr.Milan Jančík MBA, starosta, Mgr.Lucie Vávrova Ph.D., zástupce starosty, Vojtěch Zapletal, radní, Ing.H.Brůhová, pověř.ved.OIV, Ing.Zuzana Hlavová, OIV, Pavel Vokoun OIV,
náhradníci: Ing.Petr Horák, zástupce starosty, Bc. Jan Smetana, zástupce starosty, Michal Tuček, radní, Ing.Jana Bryxi, OIV, Ing.František Šůna, OIV, Petr Pašek, OIV
III.
Ukládá
1. Brůhové Heleně , Ing.
1.1. realizovat zadání veřejné zakázky: FZŠ V Remízku 919, objekt Záhorského 887 zateplení fasády včetně výměny oken podle § 38 zjednodušené podlimitní řízení zák.č. 137/2006 Sb.,
Termín zasedání komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů: 5.9.2008 v 10,00 hod., v zasedací místnosti č.614, ÚMČ Praha 5, Štefánikova 13,15, 6.patro a termín zasedání komise pro hodnocení a posuzovaní nabídek 5.9.2008 v 11,00 hod., v zasedací místnosti č.614, ÚMČ Praha 5, Štefánikova 13,15, 6.patro.
Termín plnění: 09.09.2008
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout