Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

27. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 19.08.2008  jako řádné
číslo usnesení 27/890/2008
 
Předkladatel: Jančík Milan, JUDr., MBA, starosta MČ Praha 5

Zadání veřejné zakázky: Zabezpečení objektu Hlubočepská 31a, Praha 5

Zabezpečení objektu Hlubočepská 31a, Praha 5 spočívá v odstranění statických poruch, v zabezpečení výplňových prvků , v úpravách stávajících rozvodů ÚT a elektroinstalace a rozvodů sanity pro zajištění provozuschopného a bezpečného stavu objektu
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. zadání veřejné zakázky: Zabezpečení objektu Hlubočepská 31a, Praha 5 podle § 18 odst.3 - veřejná zakázka malého rozsahu zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
2. zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě ATOS, s.r.o., se sídlem U Michelského lesa č. 370, Praha 4, IČO: 63671760 za cenu 500.000,- Kč bez DPH
3. návrh textu smlouvy o dílo
4. úhradu nákladů veřejné zakázky: Zabezpečení objektu Hlubočepská 31a, Praha 5 z výdaje na výstavbu bytových domů s občanskou vybaveností u Hlubočepského zámečku § 3612 pol. 6121 kapitola 0821 - Bytové hospodářství
II.
Ukládá
1. Brůhové Heleně , Ing.
1.1. předložit starostovi k podpisu smlouvu o dílo s firmou ATOS, s.r.o., se sídlem U Michelského lesa č. 370, Praha 4, IČO: 63671760 za cenu 500.000,- Kč bez DPH na zhotovení veřejné zakázky: Zabezpečení objektu Hlubočepská 31a, Praha 5
Termín plnění: 29.08.2008
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout