Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

27. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 19.08.2008  jako řádné
číslo usnesení 27/893/2008
 
Předkladatel: Tuček Michal, člen rady

Dodatky k darovacím smlouvám č. 86/0/OŠK/2008 a č 87/0/OŠK/2008, Mezinárodní centrum tance o.s. - granty 2008

Radě MČ Praha 5 je předložen návrh na uzavření dodatků k darovacím smlouvám č. 86/0/OŠK/2008 a č. 87/0/OŠK/2008 na poskytnutí grantů, jejichž předmětem je změna sídla obdarovaného - Mezinárodní centrum tance o. s. Původní adresa Pod Žvahovem 463, Praha 5, se mění od 1.6.2008 na adresu Modrá 1980, Praha
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 86/1/OŠK/2008 a Dodatku č. 87/1/OŠK/2008 ke grantovým darovacím smlouvám č. 86/0/OŠK/2008 a 87/0/OŠK/2008, jejichž předmětem je změna sídla občanského sdružení Mezinárodní centrum tance od 1.6.2008 z adresy Pod Žvahovem 463, Praha 5 na adresu Modrá 1980, Praha 5
II.
Ukládá
1. Drmotové Dagmar, PaedDr., pověř. ved. Odboru školství, kultury a sportu
1.1. zajistit uzavření Dodatku č. 86/1/OŠK/2008 a č. 87/1/OŠK/2008 ke grantovým darovacím smlouvám č. 86/0/OŠK/2008 a č. 87/0/OŠK/2008, jejichž předmětem je změna sídla obdarovaného Mezinárodního centra tance o.s.
Termín plnění: 19.09.2008
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout