Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

27. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 19.08.2008  jako řádné
číslo usnesení 27/889/2008
 
Předkladatel: Jančík Milan, JUDr., MBA, starosta MČ Praha 5

Zadání veřejné zakázky: ZŠ Chaplinovo náměstí 1/615 - rekonstrukce sportovních ploch, I. etapa

Investiční odbor předkládá na základě plnění schváleného rozpočtu pro rok 2008 návrh zadání veřejné zakázky: ZŠ Chaplinovo náměstí 1/615 - rekonstrukce sportovních ploch, I. etapa
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. zadání veřejné zakázky : ZŠ Chaplinovo náměstí 1/615 - rekonstrukce sportovních ploch, I. etapa podle §27 zák.č. 137/2006 Sb., - otevřené řízení
2. návrh textu oznámení ke zveřejnění na Centrální adrese
3. návrh textu Mandátní smlouvy s firmou Veřejné zakázky s.r.o., Wuchterlova 583/18, Praha 6, na výkon zadavatelských činností za cenu 120.000,- Kč bez DPH
4. zadávací podmínky zpracované firmou Veřejné zakázky s.r.o., a zadávací dokumentaci v podrobnosti prováděcího projektu, zpracovanou firmou RANNÝ ARCHITECTS s.r.o., Rytířská 4/414, Praha 1
II.
Jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek a hodnocení a posuzování nabídek ve složení: členové: JUDr.Milan Jančík, MBA, starosta, Mgr.Lucie Vávrová Ph.D., zástupce starosty, Vojtěch Zapletal, radní, Ing.Helena Brůhová, pov.ved.OIV, Ing.Zuzana Hlavová, OIV, ing.František Šůna, OIV, náhradníci: Ing.Petr Horák, zástupce starosty, Bc.Jan Smetana, zástupce starosty, Michal Tuček, radní, Ing.Jana Bryxi, Pavel Vokoun, OIV, Petr Pašek, OIV
III.
Ukládá
1. Brůhové Heleně , Ing.
1.1. realizovat zadání veřejné zakázky: ZŠ Chaplinovo náměstí 1/615 - rekonstrukce sportovních ploch, I. etapa podle §27 zák.č. 137/2006 Sb., - otevřené řízení.
Termín zasedání komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů: 16.9.2008 v 14,00 hod., a termín zasedání komise pro hodnocení a posuzovaní nabídek 19.9.2008 v 10,00 hod., v zasedací místnosti č.614, ÚMČ Praha 5, Štefánikova 13,15, 6.patro.
Termín plnění: 30.09.2008
1.2. předložit starostovi k podpisu Mandátní smlouvu s firmou Veřejné zakázky, s.r.o., Wuchterlova 583/18, Praha 6, na výkon zadavatelských činností za cenu 120.000,- Kč bez DPH
Termín plnění: 25.08.2008
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout