Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

27. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 19.08.2008  jako řádné
číslo usnesení 27/894/2008
 
Předkladatel: Tuček Michal, člen rady

Akce sportovní festival G2 JoyRide 2008

Radě MČ Praha 5 je předkládán návrh na spolupořadatelství formou finanční spoluúčasti na sportovním festivalu G2 JoyRide 2008, který se bude konat dne 7.9.2008 na Císařské louce. Financování zajištěno převodem ve výši 476 000 Kč z kapitoly 0500 § 3513, položka 5339 neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím na kapitolu 0604, § 3419, položka 5169 nákup ostatních služeb
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. spolupořadatelství formou finanční spoluúčasti na akci "Sportovní festival G2 JoyRide 2008" dne 7.9.2008 na Císařské louce
2. finanční krytí v celkové výši 476 000 Kč převodem z kapitoly 0500 § 3513, položka 5339 neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím na kapitolu 0604, § 3419, položka 5169 nákup ostatních služeb
3. návrh smlouvy
II.
Souhlasí
1. se záštitou JUDr. M. Jančíka, MBA, starosty nad akcí Sportovní festival G2 JoyRide 2008
III.
Ukládá
1. Drmotové Dagmar, PaedDr., pověř. ved. Odboru školství, kultury a sportu
1.1. zajistit uzavření smlouvy mezi MČ Praha 5 a CUBE production s.r.o., Nuselská 46, Praha 4
Termín plnění: 29.08.2008
2. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
2.1. provést rozpočtové opatření dle bodu I.2. - Akce sportovní festival G2 JoyRide 2008
Termín plnění: 29.08.2008
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout