Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

27. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 19.08.2008  jako řádné
číslo usnesení 27/879/2008
 
Předkladatel: Smetana Jan, Bc., zástupce starosty

Firma Sitel, spol. s r.o.žádá MČ Praha 5 o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc č. 792/1, k. ú. Jinonice

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 792/1, k. ú. Jinonice (podzemní komunikační vedení) pro firmu Sitel, spol. s r.o. na základě zákona 458/2
II.
Ukládá
1. Brabcovi Františku
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 792/1, k. ú. Jinonice
Termín plnění: 28.11.2008
			Poměr hlasování: 7/0/0


Nepřítomni při hlasování: Bc. J. Smetana
		


					
Vytisknout