Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

27. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 19.08.2008  jako řádné
číslo usnesení 27/881/2008
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

NP Zubatého 10/330, Praha 5 - Smíchov, Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, souhlas s podnájmem pro o.s. Šachový klub Smíchov

Žádost CSOP Praha 5 o souhlas s podnájmem části NP Zubatého 10/330 pro občanské sdružení ŠK Smíchov
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. s podnájmem části NP Zubatého 10/330, Praha 5 - Smíchov o velikosti 54,18 m2 na základě předložené podnájemní smlouvy ze dne 11.7.2008
uzavřené mezi nájemcem - Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, IČ 70108374, a Občanským sdružením Šachového klubu Smíchov, IČ 15890198
II.
Ukládá
1. Plichtovi Pavlu, pověř. ved. Oddělení využití nemovitostí
1.1. informovat o usn. RMČ P-5 nájemce NP Zubatého 10/330 - CSOP
Termín plnění: 15.09.2008
			Poměr hlasování: 7/0/0


Nepřítomni při hlasování: Bc. J. Smetana
		


					
Vytisknout