Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

27. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 19.08.2008  jako řádné
číslo usnesení 27/877/2008
 
Předkladatel: Smetana Jan, Bc., zástupce starosty

Žádost OOA MHMP o stanovisko k pronájmu, event. následnému úplatnému převodu pozemků parc. č. 649/3-649/11 a 649/13-649/18, k. ú. Hlubočepy (celková výměra 298 m2 )

Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. se záměrem pronájmu pozemků parc. č. 649/3 - 649/11 a 649/13 - 649/18, k. ú. Hlubočepy (celková výměra 298 m2) z vlastnictví obce hl. m. Prahy vlastníkům garáží stojících na těchto pozemcích (S.Pospíšilová, V. Wollmuth, M. Přib, V. Keznikl,I. Dvořáček, M. Holá, A. Málková, L. Nyklová, Ing. D. Zikmundová , S. Říha, SJM Z. a V. Šírovi, Ing. J. Novák, Z. Skalická )
II.
Ukládá
1. Brabcovi Františku
1.1. sdělit OOA MHMP stanovisko RMČ k pronájmu pozemků parc. č. 649/3 - 649/11 a 649/13 - 649/18, k. ú. Hlubočepy
Termín plnění: 29.08.2008
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout