27. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 19.08.2008  jako řádné
číslo usnesení 27/882/2008
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

NP - Staropramenná 9/547, Praha 5 - Smíchov, CENTRA, a.s., souhlas s podnájmem pro firmu Správa budov Praha, a.s. a souhlas s uváděním sídla

Žádost nájemce NP Staropramenná 9/547 spol. CENTRA, a.s. o udělení souhlasu s podnájmem části NP pro firmu Správa budov Praha, a.s., a žádost SBP, a.s. o souhlas s uváděním sídla této společnosti na adrese uvedené nemovitosti
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. s podnájmem části NP Staropramenná 9/547, Praha 5 - Smíchov na základě předloženého návrhu podnájemní smlouvy, uzavírané mezi nájemcem obch. spol. CENTRA, a.s., IČ 18628966, a podnájemcem - Správa budov Praha., a.s. IČ 26501350
2. s uváděním sídla společnosti Správa budov Praha, a.s. na adrese Staropramenná 9/547, 150 00 Praha 5 - Smíchov
II.
Ukládá
1. Plichtovi Pavlu, pověř. ved. Oddělení využití nemovitostí
1.1. informovat o usn. RMČ P-5 nájemce NP firmu CENTRA, a.s. a Správu budov Praha, a.s.
Termín plnění: 15.09.2008
			Poměr hlasování: 8/0/0