Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

27. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 19.08.2008  jako řádné
číslo usnesení 27/882/2008
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

NP - Staropramenná 9/547, Praha 5 - Smíchov, CENTRA, a.s., souhlas s podnájmem pro firmu Správa budov Praha, a.s. a souhlas s uváděním sídla

Žádost nájemce NP Staropramenná 9/547 spol. CENTRA, a.s. o udělení souhlasu s podnájmem části NP pro firmu Správa budov Praha, a.s., a žádost SBP, a.s. o souhlas s uváděním sídla této společnosti na adrese uvedené nemovitosti
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. s podnájmem části NP Staropramenná 9/547, Praha 5 - Smíchov na základě předloženého návrhu podnájemní smlouvy, uzavírané mezi nájemcem obch. spol. CENTRA, a.s., IČ 18628966, a podnájemcem - Správa budov Praha., a.s. IČ 26501350
2. s uváděním sídla společnosti Správa budov Praha, a.s. na adrese Staropramenná 9/547, 150 00 Praha 5 - Smíchov
II.
Ukládá
1. Plichtovi Pavlu, pověř. ved. Oddělení využití nemovitostí
1.1. informovat o usn. RMČ P-5 nájemce NP firmu CENTRA, a.s. a Správu budov Praha, a.s.
Termín plnění: 15.09.2008
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout