Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

27. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 19.08.2008  jako řádné
číslo usnesení 27/880/2008
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

NP Lidická 18/797, Praha 5 - Smíchov, pronájem na základě vyvěšení

Pronájem NP - prodejna 46,77 m2 Lidická 18/797, 6 žádostí
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. pronájem NP - prodejny v domě čp. 797, Lidická 18, Praha 5 - Smíchov žadateli:
Roman Jakeš - Nákup a prodej (ROPE), IČ 40637662
za nájemné ve výši 6.200 Kč/m2/rok, tj. 24.165,- Kč měsíčně + DPH
II.
Ukládá
1. Plichtovi Pavlu, pověř. ved. Oddělení využití nemovitostí
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky k uzavření NS s vybraným nájemcem na NP Lidická 18/797
Termín plnění: 30.09.2008
			Poměr hlasování: 7/0/0


Nepřítomni při hlasování: Bc. J. Smetana
		


					
Vytisknout