Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

19. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 03.06.2008  jako řádné
číslo usnesení 19/609/2008
 
Předkladatel: Tuček Michal, člen rady

Návrh na přijetí pracovnice zajišťující provoz galerie Portheimka na dohodu o provedení práce

Radě MČ Praha 5 je předkládán návrh na přijetí pracovnice zajišťující provoz galerie Portheimka na dohodu o provedení práce
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. přijetí pracovnice zajišťující provoz galerie Portheimka na DPP,
Denisu Kuncovou
2. sepsání DPP s Denisou Kuncovou od 6. 6. 2008 do 31. 10. 2008 a sjednanou výši odměny 11 tis. Kč/měs.
3. převod finančních prostředků ve výši 55 tis. Kč z podkap. 0604 - kultura, § 3317, pol. 5169 - nákup ostatních služeb na podkap. 0620, § 3317, pol. 5021 - ostatní osobní výdaje
II.
Ukládá
1. Linhartovi Miloslavu, Ing.
1.1. ve spolupráci s vedoucí OŠK sepsat DPP s Denisou Kuncovou
od 6. 6. 2008 do 31. 10. 2008
Termín plnění: 06.06.2008
2. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
2.1. provést rozpočtové opatření dle bodu I. 3.
Termín plnění: 16.06.2008
			Poměr hlasování: 8/0/0

Nepřítomni při hlasování: 		


					
Vytisknout